Nazwisko i imię:
(Schnee Andreas).
Tytuł:
Glück und Heil dem [...] Andreae Schnee und [...] Jungfraw Elisabeth, des [...] Nicolai Schultzen [...] Tochter zum hochzeitlichen Ehren Tage gewündschet von deutschen guten Freunden. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1651.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pisali: Nicolaus Seligmann, Achatius von Domssdorff, J. Schmidt, Joach. Camerarius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6073.
Całość:
(Schnee Andreas).
Glück und Heil dem [...] Andreae Schnee und [...] Jungfraw Elisabeth, des [...] Nicolai Schultzen [...] Tochter zum hochzeitlichen Ehren Tage gewündschet von deutschen guten Freunden. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1651.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
w 4ce, k. 4.

Pisali: Nicolaus Seligmann, Achatius von Domssdorff, J. Schmidt, Joach. Camerarius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6073.