Nazwisko i imię:
Woyna Gelazy (Wojna Gelazy).
Tytuł:
Ad laetissimas sub ingressum in sedem metropolitanam Illustris. Rmi Dni Antonii Sielawa Archiepiscopi Połocensis, Metropolitae Kioviensis, Halicensis, totiusque Russiae, seu Acclamationes. Echo Saphica unico accentu accinens eidem… per religiosum Ord. S. Basilii Magni Gelasium Woyna, auditore Rethorices oblata… Vilnae Typ. Apud Patres Basilianos S. Trinitatis, 1642.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Bazylianów, 1642.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8.
Lokalizacja:
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej) — Warszawa, Bibl. Narodowa (defekt)
Dodatkowe:
Estr. XXXIII, 213 (niedokładnie).
Całość:
Woyna Gelazy (Wojna Gelazy).
Ad laetissimas sub ingressum in sedem metropolitanam Illustris. Rmi Dni Antonii Sielawa Archiepiscopi Połocensis, Metropolitae Kioviensis, Halicensis, totiusque Russiae, seu Acclamationes. Echo Saphica unico accentu accinens eidem… per religiosum Ord. S. Basilii Magni Gelasium Woyna, auditore Rethorices oblata… Vilnae Typ. Apud Patres Basilianos S. Trinitatis, 1642.

Wilno, Druk. Bazylianów, 1642.
w 4ce, k. 8.
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej) — Warszawa, Bibl. Narodowa (defekt)
Estr. XXXIII, 213 (niedokładnie).