Nazwisko i imię:
Władysław IV, król polski.
Tytuł:
[Uniwersał w języku niemieckim dotyczący przebiegu walk pod Smoleńskiem].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1633).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: szwabacha, fraktura i kursywa. [K. 1 r:] Vladislaus der IV. von Gottes Gnaden König zu Pohlen Grossfürst in Littawen Reussen Preussen Sämayten Masaw und Lieffland auch Schwedischer Wandalischer Erb König und Grossfürst in Moscaw [...]. [Inc.:] Allen in gemein und einem Jeden insonderheit unsern Hn. Hn. Senatorn, so wol Geist. alss Weltlichen Standes [...]. [K. 2 v w. 30:] Datum im Lager für Schmolenssko den 14. Septemb. Ao 1633 Unser Königl. Regierung in Polen des ersten uñ in Schwenden andern Jahres. Vladisslaus Rex. (L. S.) Marcin Tryzna Referendarius des Gross- Fürstenthumbs Littawen. Data uniwersału 14 września 1633 jest mylna, ponieważ wiadomości zawarte w nim dotyczą wypadków i spraw z dn. 21, 28, 29 września i 4 października. Powinna być data 14 października. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 63.
Dodatkowe:
Władysław IV Waza, król polski. Marcjan Tryzna, biskup koadiutor wileński, referendarz i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 407 (por. poz. 406). [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: [Uniwersał Władysława IV o przebiegu walk pod Smoleńskiem i przerwaniu blokady miasta], 1633. Tekst edycji (sygn. Nl 6 8° adl. 63) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/4070/
Całość:
Władysław IV, król polski.
[Uniwersał w języku niemieckim dotyczący przebiegu walk pod Smoleńskiem].
B. m., b. r. (1633).
w 4ce, k. 2.

Pismo: szwabacha, fraktura i kursywa.
[K. 1 r:] Vladislaus der IV. von Gottes Gnaden König zu Pohlen Grossfürst in Littawen Reussen Preussen Sämayten Masaw und Lieffland auch Schwedischer Wandalischer Erb König und Grossfürst in Moscaw [...].
[Inc.:] Allen in gemein und einem Jeden insonderheit unsern Hn. Hn. Senatorn, so wol Geist. alss Weltlichen Standes [...].
[K. 2 v w. 30:] Datum im Lager für Schmolenssko den 14. Septemb. Ao 1633 Unser Königl. Regierung in Polen des ersten uñ in Schwenden andern Jahres. Vladisslaus Rex. (L. S.) Marcin Tryzna Referendarius des Gross- Fürstenthumbs Littawen.
Data uniwersału 14 września 1633 jest mylna, ponieważ wiadomości zawarte w nim dotyczą wypadków i spraw z dn. 21, 28, 29 września i 4 października. Powinna być data 14 października.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 63.
Władysław IV Waza, król polski.
Marcjan Tryzna, biskup koadiutor wileński, referendarz i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 407 (por. poz. 406).
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: [Uniwersał Władysława IV o przebiegu walk pod Smoleńskiem i przerwaniu blokady miasta], 1633. Tekst edycji (sygn. Nl 6 8° adl. 63) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/4070/