Nazwisko i imię:
Büthner Friedrich (Büthner Fridericus).
Tytuł:
Neuer und Alter Schreib-Calender auffs Jahr nach unsers Herrn Christi Geburt 1666 [rz.]. Auff den Dantziger und umbliegender Oerter Horizont mit Fleiss gestellet von M. Friderico Büthnero Matheseos Professore und Rectore zu S. Johan. Dantzig, Gedr. durch Dav. Frid. Rheten, In Verlegung Christian Manssklap.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1665-1685).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15, k. 11. Następnie: Prognosticum astrologiami auff das Jahr [...] MDCLXVI, (k. 11). Na ozdobnej k. tyt. herby Polski, Gdańska, personifik. astronomii, geometrii, arytmetyki, u dołu widok Gdańska. Toż na rok: 1668, kal. k. 15, progn. k. 13, 1669, kal. k. 15, progn. k. 15, odm. k. tyt., 1670, kal. k. 15, progn. k. 15, k. tyt. jak 1669, 1673, kal. k. 15, progn. k. 13, na k. tyt. personif. ver, aestas, autumnus, hyems, widok Gd. 1674, kal. k. 15, progn. k. 13, 1675, kal. k. 15, progn. k. 13, 1676, kal. k. 15, progn. k. 12, 1677, kal. k. 14, progn. k. 13, dedyk Johanni III, 1678, kal. k. 14, progn. k. 14, z portretem króla Jana III na k. tyt., z boku k. tyt. 4 kolumny, symbole, u dołu Gdańsk, dedyk. Joanni III, 1679, kal. k. 15, progn. k. 15, 1680, kal. k. 15, progn. k. 13, verk. bey E. Werck, 1681, kal. k. 15, progn. k. 13, 1685, kal. k. 16, progn. k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6301.
Całość:
Büthner Friedrich (Büthner Fridericus).
Neuer und Alter Schreib-Calender auffs Jahr nach unsers Herrn Christi Geburt 1666 [rz.]. Auff den Dantziger und umbliegender Oerter Horizont mit Fleiss gestellet von M. Friderico Büthnero Matheseos Professore und Rectore zu S. Johan. Dantzig, Gedr. durch Dav. Frid. Rheten, In Verlegung Christian Manssklap.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1665-1685).
w 4ce, k. 15, k. 11.

Następnie: Prognosticum astrologiami auff das Jahr [...] MDCLXVI, (k. 11).
Na ozdobnej k. tyt. herby Polski, Gdańska, personifik. astronomii, geometrii, arytmetyki, u dołu widok Gdańska.
Toż na rok:
1668, kal. k. 15, progn. k. 13,
1669, kal. k. 15, progn. k. 15, odm. k. tyt.,
1670, kal. k. 15, progn. k. 15, k. tyt. jak 1669,
1673, kal. k. 15, progn. k. 13, na k. tyt. personif. ver, aestas, autumnus, hyems, widok Gd.
1674, kal. k. 15, progn. k. 13,
1675, kal. k. 15, progn. k. 13,
1676, kal. k. 15, progn. k. 12,
1677, kal. k. 14, progn. k. 13, dedyk Johanni III,
1678, kal. k. 14, progn. k. 14, z portretem króla Jana III na k. tyt., z boku k. tyt. 4 kolumny, symbole, u dołu Gdańsk, dedyk. Joanni III,
1679, kal. k. 15, progn. k. 15,
1680, kal. k. 15, progn. k. 13, verk. bey E. Werck,
1681, kal. k. 15, progn. k. 13,
1685, kal. k. 16, progn. k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6301.