Nazwisko i imię:
Diesseldorff Johann Gottfried von, Schrader Joachim Jakob.
Tytuł:
De eo, quod iustum est circa Asyla, praeside [...] A. 1699 [rz.], D. III. Decembris [...] disputabit auctor Joach. Jacobus Schraderus Gedan. Gedani, typis Joh. Zach. Stollii [1699].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1699).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1196.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Diss. 323 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:143922N_001,800,600
Całość:
Diesseldorff Johann Gottfried von, Schrader Joachim Jakob.
De eo, quod iustum est circa Asyla, praeside [...] A. 1699 [rz.], D. III. Decembris [...] disputabit auctor Joach. Jacobus Schraderus Gedan. Gedani, typis Joh. Zach. Stollii [1699].
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1699).
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1196.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Diss. 323 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:143922N_001,800,600