Nazwisko i imię:
Copia IV litterarum.
Tytuł:
Copia IV. litterarum pacis inter Regnum Poloniae et Imperatorem Turcicum confectae. Copey vier wichtiger Schreiben betreffend vom Ewigen Frieden so zwischen der Cron Pohlen und Türckischen Käyser beschlossen. Welche vom Türckischen General Feldt-Herrn an Ihr Gn. dem Polnischen General Feldtherrn und folgig an Ihr Grossmechtige Gnaden der Chronen Gross Cantzler abgangen. Gedruckt zu Dantzig im Jahr 1635.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, (druk. Jerzy Rhete II), 1635.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki; na końcu winietka maureskowa. K. 2 r: St. Koniecpolski do J. Zadzika o pokoju zawartym z Turkami. Lwów 23 grudnia 1634. K. 2 r-3 r: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o powstrzymaniu najazdów tatarskich. Lwów 15 grudnia 1634. K. 3 r-3 v: St. Koniecpolski do J. Zadzika o zwycięstwie wojsk polskich nad tureckimi. 17 listopada 1634. K. 3 v-4 r: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o przyjęciu warunków pokoju przez cesarza tureckiego. List napisany 15 października 1634, przesłany 13 listopada 1834. K. 4 r-6 v: te samo listy w wersji niemieckiej. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 92.
Dodatkowe:
Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV. Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski. Władysław IV Waza, król polski. Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny. [KVK:] Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography: Copia 4 litterarum - pacis inter regnum Poleniae et Imperatorum Turcicum confectae, 1635. OCLC Nummer: 467118646 – http://bibliotek.dk/
Całość:
Copia IV litterarum.
Copia IV. litterarum pacis inter Regnum Poloniae et Imperatorem Turcicum confectae. Copey vier wichtiger Schreiben betreffend vom Ewigen Frieden so zwischen der Cron Pohlen und Türckischen Käyser beschlossen. Welche vom Türckischen General Feldt-Herrn an Ihr Gn. dem Polnischen General Feldtherrn und folgig an Ihr Grossmechtige Gnaden der Chronen Gross Cantzler abgangen. Gedruckt zu Dantzig im Jahr 1635.
Gdańsk, (druk. Jerzy Rhete II), 1635.
w 4ce, k. 6.

Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki; na końcu winietka maureskowa.
K. 2 r: St. Koniecpolski do J. Zadzika o pokoju zawartym z Turkami. Lwów 23 grudnia 1634. K. 2 r-3 r: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o powstrzymaniu najazdów tatarskich. Lwów 15 grudnia 1634.
K. 3 r-3 v: St. Koniecpolski do J. Zadzika o zwycięstwie wojsk polskich nad tureckimi. 17 listopada 1634.
K. 3 v-4 r: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o przyjęciu warunków pokoju przez cesarza tureckiego. List napisany 15 października 1634, przesłany 13 listopada 1834.
K. 4 r-6 v: te samo listy w wersji niemieckiej.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 92.
Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV.
Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski.
Władysław IV Waza, król polski.
Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.
[KVK:] Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography: Copia 4 litterarum - pacis inter regnum Poleniae et Imperatorum Turcicum confectae, 1635. OCLC Nummer: 467118646 – http://bibliotek.dk/