Nazwisko i imię:
Copia literarum (Copia litterarum pacis).
Tytuł:
Copia literarum pagis [pacis] inter Regnum Poloniae et Imperatorem Turcicum confectae. Copey zweyer Schreiben den zwischen der Cron Polen und Türckischem Kayser gemachten Fried betreffende. Thorn Gedruckt durch Franciscum Schnellboltz. Im Jahr 1634.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa, fraktura, szwabacha; winieta z ozdobników składanych. K. tyt. v: St. Koniecpolski do J. Zadzika o zwycięstwie wojsk polskich nad tureckimi, 17 listopada 1634. K. 2 r-v: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o przyjęciu warunków pokoju przez cesarza tureckiego. List napisany 15 października 1634, przesłany 13 listopada 1634. K. 3 r-4 v: te same listy w wersji niemieckiej. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 11.
Dodatkowe:
Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV. Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski. Władysław IV Waza, król polski. Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.
Całość:
Copia literarum (Copia litterarum pacis).
Copia literarum pagis [pacis] inter Regnum Poloniae et Imperatorem Turcicum confectae. Copey zweyer Schreiben den zwischen der Cron Polen und Türckischem Kayser gemachten Fried betreffende. Thorn Gedruckt durch Franciscum Schnellboltz. Im Jahr 1634.
Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, 1634.
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa, fraktura, szwabacha; winieta z ozdobników składanych.
K. tyt. v: St. Koniecpolski do J. Zadzika o zwycięstwie wojsk polskich nad tureckimi, 17 listopada 1634.
K. 2 r-v: Murtaza basza do St. Koniecpolskiego o przyjęciu warunków pokoju przez cesarza tureckiego. List napisany 15 października 1634, przesłany 13 listopada 1634.
K. 3 r-4 v: te same listy w wersji niemieckiej.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 11.
Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV.
Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski.
Władysław IV Waza, król polski.
Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.