Nazwisko i imię:
Copia literarum (Copia litterarum).
Tytuł:
Copia literarum ex castris ad Camenecum datarum die 20. Septemb. anno 1634 [rz.]. Tum et Epistola Murtasae Baschae Generalis Exercituum Turcicorum ad Generalem exercituum Regni Poloniae scripta. Copey eines Schreibens aus dem Königlichen Feld Läger bey Kaminecz vom 20. Septemb. Anno 1634. Nebenst dess Türkischen Generals Murtasa Bascha an den Herrn General Feld Hauptmann der Cron Pohl en überschickter Missiven. Gedruckt im Jahr 1634.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz), 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa, fraktura, szwabacha, kursywa; język łaciński, niemiecki, polski. K. tyt. v - wiadomości w języku łacińskim dla kanclerza koronnego Jakuba Zadzika z obozu pod Kamieńcem, dat. 20 września 1634. K. 2 V-3 r wersja niemiecka tego listu. K. 2 r - kopia listu w języku łacińskim Murtaza baszy do St. Koniecpolskiego w sprawie warunków pokoju, przekazana dn. 24 września 1634 kanclerzowi koronnemu. K. 3 r-3 v wersja niemiecka tego listu. K. 4 r wersja polska. Zob.: E. Barwiński, L. Birkenmajer, J. Łoś, Sprawozdania z poszukiwań w Szwecji, Kraków 1914, s. 284, poz. 38. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8º adl. 72.
Dodatkowe:
Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski. Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV. Władysław IV Waza, król polski. Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.
Całość:
Copia literarum (Copia litterarum).
Copia literarum ex castris ad Camenecum datarum die 20. Septemb. anno 1634 [rz.]. Tum et Epistola Murtasae Baschae Generalis Exercituum Turcicorum ad Generalem exercituum Regni Poloniae scripta. Copey eines Schreibens aus dem Königlichen Feld Läger bey Kaminecz vom 20. Septemb. Anno 1634. Nebenst dess Türkischen Generals Murtasa Bascha an den Herrn General Feld Hauptmann der Cron Pohl en überschickter Missiven. Gedruckt im Jahr 1634.
B. m. (Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz), 1634.
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa, fraktura, szwabacha, kursywa; język łaciński, niemiecki, polski.
K. tyt. v - wiadomości w języku łacińskim dla kanclerza koronnego Jakuba Zadzika z obozu pod Kamieńcem, dat. 20 września 1634.
K. 2 V-3 r wersja niemiecka tego listu.
K. 2 r - kopia listu w języku łacińskim Murtaza baszy do St. Koniecpolskiego w sprawie warunków pokoju, przekazana dn. 24 września 1634 kanclerzowi koronnemu.
K. 3 r-3 v wersja niemiecka tego listu. K. 4 r wersja polska.
Zob.: E. Barwiński, L. Birkenmajer, J. Łoś, Sprawozdania z poszukiwań w Szwecji, Kraków 1914, s. 284, poz. 38.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8º adl. 72.
Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski.
Murtaza (Murteza), basza turecki, wódz za panowania Amurata IV.
Władysław IV Waza, król polski.
Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.