Nazwisko i imię:
Abschied (Damons).
Tytuł:
Damons Abschied von Phillis und deroselben Gegen-Valet. Valet-Lied. (G.M.D.) an die berühmte Phillis i. e. Dantzig.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, tyt. nagł. antykwa. Inicjał gotycki. Anonimowy utwór rymowany, oddający atmosferę polityczną Gdańska po kapitulacji szwedzkiego generała Danckwarta w twierdzy Wisłoujście. Obok tytułu ręką współczesną notatka: Dieses Lied ist SCT [senatus consulto] 24. Febr. 1660. confisciret und bey 59 thl. Straffe zu verkauften verboten worden. Nad kryptonimem G.M.D. ręką W. Schlieffa: General-Major Danckvarts [...]. L. Neubaur, Georg Greflinger, Altpreussische Monatsschrift 1890 (Bd. 27), s. 493 (nota 17: podaje kilka zwrotek wiersza Gegen-Valet i notatkę rkp.). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 70.
Dodatkowe:
Mikołaj von Lilienstróm (Lillienstroem) Danckwart, szwedzki generał-major. Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 190-192. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Hist.Suec.390,56 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:082384R_001,800,600
Całość:
Abschied (Damons).
Damons Abschied von Phillis und deroselben Gegen-Valet. Valet-Lied. (G.M.D.) an die berühmte Phillis i. e. Dantzig.
B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, tyt. nagł. antykwa. Inicjał gotycki.
Anonimowy utwór rymowany, oddający atmosferę polityczną Gdańska po kapitulacji szwedzkiego generała Danckwarta w twierdzy Wisłoujście. Obok tytułu ręką współczesną notatka: Dieses Lied ist SCT [senatus consulto] 24. Febr. 1660. confisciret und bey 59 thl. Straffe zu verkauften verboten worden.
Nad kryptonimem G.M.D. ręką W. Schlieffa: General-Major Danckvarts [...].
L. Neubaur, Georg Greflinger, Altpreussische Monatsschrift 1890 (Bd. 27), s. 493 (nota 17: podaje kilka zwrotek wiersza Gegen-Valet i notatkę rkp.).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 70.
Mikołaj von Lilienstróm (Lillienstroem) Danckwart, szwedzki generał-major.
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil.
J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 190-192.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Hist.Suec.390,56 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:082384R_001,800,600