Nazwisko i imię:
(Wilgeforta św., Erazm św.).
Tytuł:
Korona Chwały Czyli Nabożeństwo do Swiętey Wilgeforty z przydatkiem nabożeństwa do S. Erazma […] do Druku Podana […] 1756 Dnia 24 Stycznia. We Lwowie w Drukarni Iana Filipowicza.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jan Filipowicz, 1756.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 21. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 149 (s. 152); publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Dodatkowe:
Estr. IX, s. 319 (niedokładnie).
Całość:
(Wilgeforta św., Erazm św.).
Korona Chwały Czyli Nabożeństwo do Swiętey Wilgeforty z przydatkiem nabożeństwa do S. Erazma […] do Druku Podana […] 1756 Dnia 24 Stycznia. We Lwowie w Drukarni Iana Filipowicza.
Lwów, druk. Jan Filipowicz, 1756.
w 8ce, k. 21.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 149 (s. 152); publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Estr. IX, s. 319 (niedokładnie).