Nazwisko i imię:
Bogi (Weselne).
Tytuł:
Weselne Bogi przy akcie swiętym małżenskym Jego Mości Pana Carola Ramseia y Jey Mości Panny Reginy Hornowey przy myłych godowych applausach wystawione. Elbląg, 28 Febr. 1651.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, (druk. Achacy Korel st.?), 1651.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Na końcu jeden z wierszy łac. podp. F.H.E. S.F., inny pt. Carmen retrogradum podp. Jan Wengierski, trzeci pt. Cornucopiae: Boguslaus Cassius Boh. Gymn. Alum. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6075.
Całość:
Bogi (Weselne).
Weselne Bogi przy akcie swiętym małżenskym Jego Mości Pana Carola Ramseia y Jey Mości Panny Reginy Hornowey przy myłych godowych applausach wystawione. Elbląg, 28 Febr. 1651.
Elbląg, (druk. Achacy Korel st.?), 1651.
w 4ce, k. 4.

Na końcu jeden z wierszy łac. podp. F.H.E. S.F., inny pt. Carmen retrogradum podp. Jan Wengierski, trzeci pt. Cornucopiae: Boguslaus Cassius Boh. Gymn. Alum.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6075.