Nazwisko i imię:
(Wallon Jonas).
Tytuł:
Hochzeitlich Ehrengedicht den [...] Johan: Laurin Königl. Stadt Elbing wolverordneten Secretario, Bräutigam, und dem seiner [...] Braut [...] Isabellen Barbiers zu sonderlichen wolgefallen gestellet. Gedr. zu Elbing, Bey Wendel Bodenhausen 1636.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1916.
Całość:
(Wallon Jonas).
Hochzeitlich Ehrengedicht den [...] Johan: Laurin Königl. Stadt Elbing wolverordneten Secretario, Bräutigam, und dem seiner [...] Braut [...] Isabellen Barbiers zu sonderlichen wolgefallen gestellet. Gedr. zu Elbing, Bey Wendel Bodenhausen 1636.
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1636.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1916.