Nazwisko i imię:
Vota socialia.
Tytuł:
Vota socialia solemnitati nuptiarum [...] Dn. Johannis Schmidii a bilancibus Amplissimi Senatus vigilanter seduli, sponsi et Annae Balthasaris Hecker iatraleptae quondam apud Elbingenses pertitissimi, relictae filiae sponsae 10 Novembr. celebrandarum. A Dnn. Fautoribus et Amicis ex singulari animi affectione decantata. Anno 1636 [rz.]. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen (1636) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: M. Balthasar Voidius, Christophorus Reimannus, Christophorus Altus, Gregorius Menninger i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1917.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 60.
Całość:
Vota socialia.
Vota socialia solemnitati nuptiarum [...] Dn. Johannis Schmidii a bilancibus Amplissimi Senatus vigilanter seduli, sponsi et Annae Balthasaris Hecker iatraleptae quondam apud Elbingenses pertitissimi, relictae filiae sponsae 10 Novembr. celebrandarum. A Dnn. Fautoribus et Amicis ex singulari animi affectione decantata. Anno 1636 [rz.]. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen (1636) [rz.].
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1636.
w 4ce, k. 6.

Pisali: M. Balthasar Voidius, Christophorus Reimannus, Christophorus Altus, Gregorius Menninger i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1917.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 60.