Nazwisko i imię:
Volschovius Joachim.
Tytuł:
Aera D. Othonis episcopi Babenbergensis, Pomeranorum, ut audit, apostoli, seu Historica enarratio de Occasione conversionis Pomeranorum ad christianismum ante annos 500 per Ottonem episcopum Bambergensem a Boleslao Poloniae rege vocatum instituae. Gryphiswaldi, Impr. Joh. Albinus 1625.
Miejsce i rok wydania:
Greifswald, druk. Hans Witte, 1635.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. Na końcu wiersz ku czci autora przez Laurentiusa Ludeniusa. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5074.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Signatur: 8 H POM 3570 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:231563Q_001,800,600
Całość:
Volschovius Joachim.
Aera D. Othonis episcopi Babenbergensis, Pomeranorum, ut audit, apostoli, seu Historica enarratio de Occasione conversionis Pomeranorum ad christianismum ante annos 500 per Ottonem episcopum Bambergensem a Boleslao Poloniae rege vocatum instituae. Gryphiswaldi, Impr. Joh. Albinus 1625.
Greifswald, druk. Hans Witte, 1635.
w 4ce, k. 20.

Na końcu wiersz ku czci autora przez Laurentiusa Ludeniusa.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5074.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Signatur: 8 H POM 3570 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:231563Q_001,800,600