Nazwisko i imię:
Segebadius Georg.
Tytuł:
Eine Chür-Predigt über das Regenten-Gebeth im Buch der Weissheit Cap. 9. bey verrichteter Chür-und wähl des des Hn. Bürgermeisters und Rahtsverwandten wie auch des [...] Richtörs und etzlicher Gerichtsverwandten Churfl. Stadt Holland. In Christlicher Versamblung gehalten. Elbing, Gedr. bey Achatz Corellen.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., b. r. (ok.1650).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4321.
Całość:
Segebadius Georg.
Eine Chür-Predigt über das Regenten-Gebeth im Buch der Weissheit Cap. 9. bey verrichteter Chür-und wähl des des Hn. Bürgermeisters und Rahtsverwandten wie auch des [...] Richtörs und etzlicher Gerichtsverwandten Churfl. Stadt Holland. In Christlicher Versamblung gehalten. Elbing, Gedr. bey Achatz Corellen.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., b. r. (ok.1650).
w 4ce, k. 14.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4321.