Nazwisko i imię:
Schwenckfeld Kaspar.
Tytuł:
Therio-tropheum Silesiae, in quo animalium, hoc est, quadrupedum, reptilium, avium, piscium, insectorum natura, vis et usus sex libris perstringuntur, Concinnatum et elaboratum a [...]. Lignicii, Impens. Davidis Alberti Bibliopolae Vratisl. 1603 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Legnica, druk. Mikołaj Sartorius, (1604).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 563, k. 2. Na końcu tekstu: (Imprimebat Nicolaus Sartorius 1604 [rz.]). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.654.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Kaspar Schwenkfeld, Therio- trophevm Silesiae […], Lignicii: impensis Davidis Alberti bibliopolae Vratisl.: (imprimebat Nicolaus Sartorius), 1603 (1604). Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.6782 adl. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 351748; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: 39 Phys. (2) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/23:292663U
Całość:
Schwenckfeld Kaspar.
Therio-tropheum Silesiae, in quo animalium, hoc est, quadrupedum, reptilium, avium, piscium, insectorum natura, vis et usus sex libris perstringuntur, Concinnatum et elaboratum a [...]. Lignicii, Impens. Davidis Alberti Bibliopolae Vratisl. 1603 [rz.].
Legnica, druk. Mikołaj Sartorius, (1604).
w 4ce, k. 12, s. 563, k. 2.

Na końcu tekstu: (Imprimebat Nicolaus Sartorius 1604 [rz.]).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.654.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Kaspar Schwenkfeld, Therio- trophevm Silesiae […], Lignicii: impensis Davidis Alberti bibliopolae Vratisl.: (imprimebat Nicolaus Sartorius), 1603 (1604). Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.6782 adl. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 351748; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: 39 Phys. (2) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/23:292663U