Nazwisko i imię:
Schuetz Constantinus (Schütz Konstantin).
Tytuł:
Christliche Predigt von der Presentation-auss Gottes Wort in der Pfarrkirchen zu S. Marien gehalten Anno 1680 d. 10. Septembr. Von [...]. Dantzig, Gedr. durch Simon Reinigern (1680).
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (1680).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5669.
Całość:
Schuetz Constantinus (Schütz Konstantin).
Christliche Predigt von der Presentation-auss Gottes Wort in der Pfarrkirchen zu S. Marien gehalten Anno 1680 d. 10. Septembr. Von [...]. Dantzig, Gedr. durch Simon Reinigern (1680).
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (1680).
w 4ce, k. 16.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5669.