Nazwisko i imię:
Schuetz Constantinus (Schütz Konstantin).
Tytuł:
Christliche Leich-Predigt, als Frau Maria, geb. Müehgin, des [...] Joachim Krumhausen [...] Ehe-Frau [...] zur Erden bestatet worden anno 1684 d. 14. Nov. Danzig 1684, Dr. Dav-Fried. Rhete.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1684.
Opis/komentarz:
folio, k. 4, s. 33, 1 nlb., s. 31. [Po czym na nast. k. tyt.:] Christliche Leich-Predigt, als der edle [...] Joachim Krümhausen [...] zur Erden bestattet worden [...] anno 1684, d. 28 Nov. Danzig 1685, Dr. Dav-Fried. Rhete, (s. 31). [Całość zawiera:] Epicedia, quibus viri [...] Joachimi Krumhausen, assesoris iudicii Scabinalis [...] nec non [...] Mariae Muehgiae [...] memoria celebratur, (k. 4). [Tyt. wstępny:] Christliche Klugheit der Gerechten und Auffmunterung der getrösteten Seelen. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.III.892.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Theol 2° 352-353 (2) – http://www.gbv.de/vd/vd17/547:638041Y
Całość:
Schuetz Constantinus (Schütz Konstantin).
Christliche Leich-Predigt, als Frau Maria, geb. Müehgin, des [...] Joachim Krumhausen [...] Ehe-Frau [...] zur Erden bestatet worden anno 1684 d. 14. Nov. Danzig 1684, Dr. Dav-Fried. Rhete.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1684.
folio, k. 4, s. 33, 1 nlb., s. 31.

[Po czym na nast. k. tyt.:] Christliche Leich-Predigt, als der edle [...] Joachim Krümhausen [...] zur Erden bestattet worden [...] anno 1684, d. 28 Nov. Danzig 1685, Dr. Dav-Fried. Rhete, (s. 31).
[Całość zawiera:] Epicedia, quibus viri [...] Joachimi Krumhausen, assesoris iudicii Scabinalis [...] nec non [...] Mariae Muehgiae [...] memoria celebratur, (k. 4).
[Tyt. wstępny:] Christliche Klugheit der Gerechten und Auffmunterung der getrösteten Seelen.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.III.892.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Theol 2° 352-353 (2) – http://www.gbv.de/vd/vd17/547:638041Y