Nazwisko i imię:
Schultz Simon.
Tytuł:
Dem Edlen Hochzeit-Paar Herrn Samuel Corellen Pastori Königl. Neu-Stadt Elbing und Jungfrauen Regina Sierakowskin An Dero Hochzeitl. Ehren-Tage so gehalten den 7. Winter-Montas Tag im 1678-sten Jahre. Wünschet viel, Glük und Heil ! [...]. In Thorn drukts Joh. Cöpselius 1678.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. [Drugi wiersz łac. nap.:] Samuel Schonwaldt, Thoruna Prussus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1984.
Całość:
Schultz Simon.
Dem Edlen Hochzeit-Paar Herrn Samuel Corellen Pastori Königl. Neu-Stadt Elbing und Jungfrauen Regina Sierakowskin An Dero Hochzeitl. Ehren-Tage so gehalten den 7. Winter-Montas Tag im 1678-sten Jahre. Wünschet viel, Glük und Heil ! [...]. In Thorn drukts Joh. Cöpselius 1678.
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
w 4ce, k. 2.

[Drugi wiersz łac. nap.:] Samuel Schonwaldt, Thoruna Prussus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1984.