Nazwisko i imię:
Schola lugens.
Tytuł:
Schola lugens tristissimum funus viri [...] Johannis Friesii, Cniphofianae civitatis proconsulis gravissimi [...] Quem praematura atq. inopinata beatissima tarnen morte turbatissimis modernis temporibus ereptum, coelestis victoriae atq. coronae participem [...] lugent ereptum docentes ac discipuli Scholae Cniphovio- Cathedralis. Regiomonti, Typ. Joh. Reisneri 1655 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pisali: Rector et Collegae (po niem.) Christoph. Frider. Mejerus [gr.], Andreas Mylius, Johannes Gerike, Johannes Biman, Iacobus Schikorra [gr.], Johannes Gerra Marggrabova Polonus Alumn. Cniphof. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4641.
Całość:
Schola lugens.
Schola lugens tristissimum funus viri [...] Johannis Friesii, Cniphofianae civitatis proconsulis gravissimi [...] Quem praematura atq. inopinata beatissima tarnen morte turbatissimis modernis temporibus ereptum, coelestis victoriae atq. coronae participem [...] lugent ereptum docentes ac discipuli Scholae Cniphovio- Cathedralis. Regiomonti, Typ. Joh. Reisneri 1655 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
w 4ce, k. 8.

Pisali: Rector et Collegae (po niem.) Christoph. Frider. Mejerus [gr.], Andreas Mylius, Johannes Gerike, Johannes Biman, Iacobus Schikorra [gr.], Johannes Gerra Marggrabova Polonus Alumn. Cniphof.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4641.