Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Tytuł:
Exercitationis theologicae, de ratione status in religione pontificia [...] [P. 1-3]. Gedani, Imprim. Dav. Frid. Rhetius [1683-1685].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683-1685).
Opis/komentarz:
w 4ce, (P. 1) k. 1, s. 44, k. 1, (P. 2) k. 1, s. 45-99, (P. 3) k. 1, s. 101-125. P. 1. A. MDC LXXXIII d. XVI Septemb. [...] publicae ventilationi submittit Constantinus Wolff, Ged. auctor (1683) [rz.]. P. 2. A. [... MDC LXXXIV d. XXVII April [...] submittit valedicturus Constantinus Wolff Ged. auctor. (1684) [rz.]. P. 3 agens De coelibatu quam praeside [...] Valentino Alberti [...] in Academiae Lipsiensis Auditorio Theologico Paulino d. VI Octobris a [...] MDC LXXXV [...] publice ventilandam proponit Constantinus Wolff, Gedan autor. 1685 [rz.]. [B. m.] Typ. Christoph Guntheri. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1409.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München (Alberti Valentin, Wolf Constantin, Exercitationis Theologicae […], [Leipzig:] Christoph Günther, 1685). Signatur: 4 Diss. 191 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:681418Q_001,800,600
Całość:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Exercitationis theologicae, de ratione status in religione pontificia [...] [P. 1-3]. Gedani, Imprim. Dav. Frid. Rhetius [1683-1685].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683-1685).
w 4ce, (P. 1) k. 1, s. 44, k. 1, (P. 2) k. 1, s. 45-99, (P. 3) k. 1, s. 101-125.

P. 1. A. MDC LXXXIII d. XVI Septemb. [...] publicae ventilationi submittit Constantinus Wolff, Ged. auctor (1683) [rz.].
P. 2. A. [... MDC LXXXIV d. XXVII April [...] submittit valedicturus Constantinus Wolff Ged. auctor. (1684) [rz.].
P. 3 agens De coelibatu quam praeside [...] Valentino Alberti [...] in Academiae Lipsiensis Auditorio Theologico Paulino d. VI Octobris a [...] MDC LXXXV [...] publice ventilandam proponit Constantinus Wolff, Gedan autor. 1685 [rz.]. [B. m.] Typ. Christoph Guntheri.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1409.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München (Alberti Valentin, Wolf Constantin, Exercitationis Theologicae […], [Leipzig:] Christoph Günther, 1685). Signatur: 4 Diss. 191 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:681418Q_001,800,600