Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Möller Johann Gottlieb.
Tytuł:
Exercitatio theologica de materia S.S. Baptismi, Quam [...] sub praesidio [...] A.C. MDCLXXXIIX. die XVI. Decembris, solenniori disquisitioni, exponet, Joannes Gottlieb Möllerus, Ged. auetor. Gedani, Impr. Dav. Frider. Rhetius 1688 [i. e. 1698].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1698).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 46, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1244.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio theologica de materia […], Gedani: imprimebat David Fridericus Rhetius, Gymn. Typogr., 1698. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 512786; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Be 3090/48 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:048428A [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-149,1/19 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=612159744&PHYSID=PHYS_0007
Całość:
Schelwig Samuel, Möller Johann Gottlieb.
Exercitatio theologica de materia S.S. Baptismi, Quam [...] sub praesidio [...] A.C. MDCLXXXIIX. die XVI. Decembris, solenniori disquisitioni, exponet, Joannes Gottlieb Möllerus, Ged. auetor. Gedani, Impr. Dav. Frider. Rhetius 1688 [i. e. 1698].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1698).
w 4ce, k. 1, s. 46, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1244.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio theologica de materia […], Gedani: imprimebat David Fridericus Rhetius, Gymn. Typogr., 1698. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 512786; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Be 3090/48 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:048428A
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-149,1/19 –
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=612159744&PHYSID=PHYS_0007