Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Wend Jacob Joachim.
Tytuł:
Ex historia ecclesiastica de Ebionitis, contra Godofredum Arnoldum, praeside [...] disputabit respondens Jacobus Joachimus Wendius, Bütovia Pomer., Nobilissimi Dicasterii Gedan. Alumnus [...] die XXII. Julii MDCC. Gedani, Excud. Joh. Zachar. Stolle. 1700 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1700.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 20, k. 1. Dedyk. dysp.: Inclyto Primariae Civitatis Gedanensis Dicasterio [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1871.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Ex historia ecclesiastica de Ebionitis […], Gedani: Excudit Joh. Zacharias Stolle, Athenaei Typographus, [1700]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 341407; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 3.A.10206,angeb.28 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:051018V_001,800,600
Całość:
Schelwig Samuel, Wend Jacob Joachim.
Ex historia ecclesiastica de Ebionitis, contra Godofredum Arnoldum, praeside [...] disputabit respondens Jacobus Joachimus Wendius, Bütovia Pomer., Nobilissimi Dicasterii Gedan. Alumnus [...] die XXII. Julii MDCC. Gedani, Excud. Joh. Zachar. Stolle. 1700 [rz.].
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1700.
w 4ce, k. 1, s. 20, k. 1.

Dedyk. dysp.: Inclyto Primariae Civitatis Gedanensis Dicasterio [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1871.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Ex historia ecclesiastica de Ebionitis […], Gedani: Excudit Joh. Zacharias Stolle, Athenaei Typographus, [1700]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 341407; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 3.A.10206,angeb.28 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:051018V_001,800,600