Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Praetorius Paul Gottfried.
Tytuł:
De urbe Romuli, dissertationum moralium Prima, Quam praeside [...] In Auditorio Maximo, Athenaei Gedanensis, placidae censurae submittit, Paulus Gothofredus Praetorius, Gedanensis [...] Habebitur d. [14] Mart. 1675 [rz.]. Gedani, Impr. David-Frider. Rhetius 1675 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1675.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11. [Dedyk. dysp.:] Adriano de Linda, Johanni Kratzer, Christiano Schrödero i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1204.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Rl 4806 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:084626S_001,800,600 [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Rl 4806 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=50178
Całość:
Schelwig Samuel, Praetorius Paul Gottfried.
De urbe Romuli, dissertationum moralium Prima, Quam praeside [...] In Auditorio Maximo, Athenaei Gedanensis, placidae censurae submittit, Paulus Gothofredus Praetorius, Gedanensis [...] Habebitur d. [14] Mart. 1675 [rz.]. Gedani, Impr. David-Frider. Rhetius 1675 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1675.
w 4ce, k. 11.

[Dedyk. dysp.:] Adriano de Linda, Johanni Kratzer, Christiano Schrödero i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1204.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Rl 4806 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:084626S_001,800,600
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Rl 4806 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=50178