Nazwisko i imię:
S. P.
Tytuł:
Sacrum piis manibus [...] Boguslai Radivilii [...] qui nobilissimo per Germaniam atque Sarmatiam Majorum utriusque sexus sanguine cretus. [...] Supremo exeuntis anii 1669 die animam [...] Deo reddidit [...] Vixit annos L absque paucis mensibus S. P. Regiomonti (1670), praelo Reusneriano.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Druk jednostr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.677.
Dodatkowe:
[KVK:] (Por.) Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena: Johannes Reyer, Sacrum piis manibus Principis Boguslai Radzivilii […], Regiomonti, 1670. Signatur: 2 Bud.Polon.30(18).
Całość:
S. P.
Sacrum piis manibus [...] Boguslai Radivilii [...] qui nobilissimo per Germaniam atque Sarmatiam Majorum utriusque sexus sanguine cretus. [...] Supremo exeuntis anii 1669 die animam [...] Deo reddidit [...] Vixit annos L absque paucis mensibus S. P. Regiomonti (1670), praelo Reusneriano.
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
folio, k. 1.

Druk jednostr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.677.
[KVK:] (Por.) Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena: Johannes Reyer, Sacrum piis manibus Principis Boguslai Radzivilii […], Regiomonti, 1670. Signatur: 2 Bud.Polon.30(18).