Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph, Schumann Heinrich Ehrenfried.
Tytuł:
Theses politicas de justitia armorum [...] praeside [...] examini publico submittet Heinrich Ehrenfried Schumann d. XX. Jul. A [...] 1689 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1689 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1689.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Dedyk.: Gabrieli Schumanno, ojcu. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1177.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Fu 846-4 / 6 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:011911C [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Signatur: Fu 846-4 / 6 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=590415492&PHYSID=PHYS_0001
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph, Schumann Heinrich Ehrenfried.
Theses politicas de justitia armorum [...] praeside [...] examini publico submittet Heinrich Ehrenfried Schumann d. XX. Jul. A [...] 1689 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1689 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1689.
w 4ce, k. 4.

Dedyk.: Gabrieli Schumanno, ojcu.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1177.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Fu 846-4 / 6 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:011911C
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Signatur: Fu 846-4 / 6 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=590415492&PHYSID=PHYS_0001