Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph, Lüschner Ernst Gottlieb.
Tytuł:
Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum, praeside [...] disputabit publice Ernestus Gottlieb Lüschner Gedanensis [...] d. XXVIII Aprilis A [...] 1688 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. [Dedyk.:] Samueli Schelguigio, Constant. Schützen, Joh. Straussen. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1172.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [post 28 IV 1688]. Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1991 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph, Lüschner Ernst Gottlieb.
Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum, praeside [...] disputabit publice Ernestus Gottlieb Lüschner Gedanensis [...] d. XXVIII Aprilis A [...] 1688 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
w 4ce, k. 2.

[Dedyk.:] Samueli Schelguigio, Constant. Schützen, Joh. Straussen.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1172.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [post 28 IV 1688]. Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1991 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21