Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph, Schlieff Johann Gabriel.
Tytuł:
Ex philosophia morali de iure naturae, actionum moralium norma, praeside [...] disputabit publice Joannes Gabriel Schlieff, Gedanensis. In Auditorio Anatomico. D. XVI April. A.O.R. 1687 [rz.], ab Hora decima. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1687 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Dedyk. ojcu Ludwikowi Schlieffowi. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1167.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, Ex philosophia morali de jure naturae […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [ante 16 IV 1687]. Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1993 adl. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1998 adl.: 2 egz.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph, Schlieff Johann Gabriel.
Ex philosophia morali de iure naturae, actionum moralium norma, praeside [...] disputabit publice Joannes Gabriel Schlieff, Gedanensis. In Auditorio Anatomico. D. XVI April. A.O.R. 1687 [rz.], ab Hora decima. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1687 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
w 4ce, k. 2.

Dedyk. ojcu Ludwikowi Schlieffowi.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1167.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, Ex philosophia morali de jure naturae […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [ante 16 IV 1687]. Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1993 adl. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1998 adl.: 2 egz.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21