Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph.
Tytuł:
E philosophia morali de orkolusia [gr.] sive de causis dissolvendi obligationem jurisjurandi, praeside [...] anno 1691 [rz.] die XXVIII Junij disputabit solenniter A. et R. Joh. Henricus Leis. Gedan. Gedani, excud. Dav. Frid. Rhetius 1691 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 15, k. 1. [Dedyk. dysp.:] Joachimo Hoppio, Samueli Schelguigio, Danieli Nimsgarten, Joh. Ernesto von der Linde. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1180.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, E philosophia morali de orkolusia [grec.] sive de causis dissolvendi […], Gedani: excudit David Fridericus Rhetius, [post 24 I 1692]. Def.: brak s. 21-24 (k. C3-4). Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Zaw.: Q.D.C.J.F. De indigna philosopho servitute in [...] Athenaei Gedanensis [...] praeside Dn. Jo. Christophoro Rosteuschero [...] favtore svo ac studiorvm promotore aetatem venerando; disputabit solenniter Christianus Frideric. Crockisius Stralsundensis Pom., d. XXIV Januar. a O.R. M.DC.XCII. horis matutinis. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1985 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph.
E philosophia morali de orkolusia [gr.] sive de causis dissolvendi obligationem jurisjurandi, praeside [...] anno 1691 [rz.] die XXVIII Junij disputabit solenniter A. et R. Joh. Henricus Leis. Gedan. Gedani, excud. Dav. Frid. Rhetius 1691 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
w 4ce, k. 1, s. 15, k. 1.

[Dedyk. dysp.:] Joachimo Hoppio, Samueli Schelguigio, Danieli Nimsgarten, Joh. Ernesto von der Linde.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1180.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, E philosophia morali de orkolusia [grec.] sive de causis dissolvendi […], Gedani: excudit David Fridericus Rhetius, [post 24 I 1692]. Def.: brak s. 21-24 (k. C3-4). Tyt. poprz.: Q.D.B.V. Zaw.: Q.D.C.J.F. De indigna philosopho servitute in [...] Athenaei Gedanensis [...] praeside Dn. Jo. Christophoro Rosteuschero [...] favtore svo ac studiorvm promotore aetatem venerando; disputabit solenniter Christianus Frideric. Crockisius Stralsundensis Pom., d. XXIV Januar. a O.R. M.DC.XCII. horis matutinis. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.1985 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21