Nazwisko i imię:
Pol Nicolaus (Pohle Nicolaus, Polius Nicolaus).
Tytuł:
Hemerologion Silesiacum Vratislaviense. Tagebuch allerley fürnemer namhafftiger gedenckwürdiger Historien, so fürnemlich in Bresslaw der Hauptstadt, auch sonst etlichen andern Orten im Fürstenthumb Schlesien sich begeben [...] zusammengebracht und in Druck verfertiget durch Nicolaum Polium Vratislaviensem, dienern des Göttlichen Worts daselbst, bey Sanct Maria Magdalena. Gedruckt zu Leipzig, durch Abraham Lamberg, In Verlegung Johann Eyerings und Johan Perferts, beyder Buchhändler in Breslaw. Anno 1612 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1612.
Opis/komentarz:
folio, k. 11, s. 478, k. 16. Kopalnia wiadomości historycznych polsko-śląskich oraz ciekawostek, jak np. pod d. 4. I. na s. 5 o zerwaniu się mostu toruńskiego w r. 1544, na s. 14 powołanie Pawła Glodiusa na kaznodzieję polskiego przy kościele Św. Elżbiety (1563). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.159.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nikolaus Polius, Hemerologion Silesiacum Vratislaviense […], Gedruckt zu Leipzig: durch Abraham Lamberg […], 1612. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 367426; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten. Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Exemplar mit der Signatur: 239.1 Hist. 2° (8) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:233170L_001,800,600
Całość:
Pol Nicolaus (Pohle Nicolaus, Polius Nicolaus).
Hemerologion Silesiacum Vratislaviense. Tagebuch allerley fürnemer namhafftiger gedenckwürdiger Historien, so fürnemlich in Bresslaw der Hauptstadt, auch sonst etlichen andern Orten im Fürstenthumb Schlesien sich begeben [...] zusammengebracht und in Druck verfertiget durch Nicolaum Polium Vratislaviensem, dienern des Göttlichen Worts daselbst, bey Sanct Maria Magdalena. Gedruckt zu Leipzig, durch Abraham Lamberg, In Verlegung Johann Eyerings und Johan Perferts, beyder Buchhändler in Breslaw. Anno 1612 [rz.].
Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1612.
folio, k. 11, s. 478, k. 16.

Kopalnia wiadomości historycznych polsko-śląskich oraz ciekawostek, jak np. pod d. 4. I. na s. 5 o zerwaniu się mostu toruńskiego w r. 1544, na s. 14 powołanie Pawła Glodiusa na kaznodzieję polskiego przy kościele Św. Elżbiety (1563).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.159.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nikolaus Polius, Hemerologion Silesiacum Vratislaviense […], Gedruckt zu Leipzig: durch Abraham Lamberg […], 1612. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 367426; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten. Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Exemplar mit der Signatur: 239.1 Hist. 2° (8) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:233170L_001,800,600