Nazwisko i imię:
Picalnus (pseud.).
Tytuł:
Delectant quae nota minus sive Epistolae theologico-historico-politicae, ad varios olim missae, certa de causa autem nunc publicis juris factae a [...] Anno quo calendariographus saepe poeta; saepe propheta est. Regiomonti, excud. typ. Pasch. Mensenius 1658 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1658.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. W liście drugim o Litwie i Radziwiłłach. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5319.
Całość:
Picalnus (pseud.).
Delectant quae nota minus sive Epistolae theologico-historico-politicae, ad varios olim missae, certa de causa autem nunc publicis juris factae a [...] Anno quo calendariographus saepe poeta; saepe propheta est. Regiomonti, excud. typ. Pasch. Mensenius 1658 [rz.].
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1658.
w 4ce, k. 8.

W liście drugim o Litwie i Radziwiłłach.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5319.