Nazwisko i imię:
Pesarovius Paul Pomian.
Tytuł:
Disputatio physica de elementis in genere ad mentem Aristotelis concinnata, quam [...] ventilationi committit Gothofredus Albinus Holland. Prussus [...] ad d. Maji. Regiomonti, Typ. F. Reusner.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, b. r. (ok. 1700).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5324.
Całość:
Pesarovius Paul Pomian.
Disputatio physica de elementis in genere ad mentem Aristotelis concinnata, quam [...] ventilationi committit Gothofredus Albinus Holland. Prussus [...] ad d. Maji. Regiomonti, Typ. F. Reusner.
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, b. r. (ok. 1700).
w 4ce, k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5324.