Nazwisko i imię:
Perkins Wilhelm (Perkins William).
Tytuł:
Opera theologica. Geneva, P. i J. Chouet 1611 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Genève, druk. Pierre i Jacques Chouet, 1611.
Opis/komentarz:
folio, k. 6, szp. 1772, s. 36, k. 20. Na szp. 1179 i n. tegoż autora „Anatomia Sacra humanae Conscientiae” tł. z ang. Wolfg. Mayer, który pisze przedmową z dedyk. Mikołajowi i Stan. Potockim, na szp. 1193 epistola gratulatoria Janowi i Andrzejowi Potockim. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.647.
Dodatkowe:
Gvilielmi Perkinsi Anglo-Britanni, Viri Clarissimi, Opera Theologica: Librorum Catalogum pagina generalem […], [T. 1-2], Genevae, Apud Petrum et Iacobum Chouët, 1611-1618. [Google Books-Google:] W. Perkins, Opera omnia theologica, in duos tomos tributa (T. 1), Genevae: apud P. et J. Chouët, 1624. W formie oryginalnej Uniwersytet w Lozannie; tekst edycji dostępny (2009) w Internecie – http://books.google.pl/books?id=Spw-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Opera%20theologica%20perkins&lr&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
Całość:
Perkins Wilhelm (Perkins William).
Opera theologica. Geneva, P. i J. Chouet 1611 [rz.].
Genève, druk. Pierre i Jacques Chouet, 1611.
folio, k. 6, szp. 1772, s. 36, k. 20.

Na szp. 1179 i n. tegoż autora „Anatomia Sacra humanae Conscientiae” tł. z ang. Wolfg. Mayer, który pisze przedmową z dedyk. Mikołajowi i Stan. Potockim, na szp. 1193 epistola gratulatoria Janowi i Andrzejowi Potockim.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.647.
Gvilielmi Perkinsi Anglo-Britanni, Viri Clarissimi, Opera Theologica: Librorum Catalogum pagina generalem […], [T. 1-2], Genevae, Apud Petrum et Iacobum Chouët, 1611-1618.
[Google Books-Google:] W. Perkins, Opera omnia theologica, in duos tomos tributa (T. 1), Genevae: apud P. et J. Chouët, 1624. W formie oryginalnej Uniwersytet w Lozannie; tekst edycji dostępny (2009) w Internecie – http://books.google.pl/books?id=Spw-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Opera%20theologica%20perkins&lr&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false