Nazwisko i imię:
Pehne Julius von.
Tytuł:
Hymenaeo viri [...] Samuelis Corellii, Ecclesiae Elbingensis Neopolitanae Pastoris vigilantissimi, cum virgine [...] Regina [...] Joannis Sierakowski, filia unice dilecta, Gratulatur Julius von Pehnen Posn. Pol. Anno 1678 [rz.], die 7. Novembris. Thorunii, Imprim. Joh. Coepselius 1678 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. [Wiersz łac. i 2 polskie]: Do J.M. Panny Młody, Do zacnego Grona Panieńskiego. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1992.
Całość:
Pehne Julius von.
Hymenaeo viri [...] Samuelis Corellii, Ecclesiae Elbingensis Neopolitanae Pastoris vigilantissimi, cum virgine [...] Regina [...] Joannis Sierakowski, filia unice dilecta, Gratulatur Julius von Pehnen Posn. Pol. Anno 1678 [rz.], die 7. Novembris. Thorunii, Imprim. Joh. Coepselius 1678 [rz.].
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
w 4ce, k. 2.

[Wiersz łac. i 2 polskie]: Do J.M. Panny Młody, Do zacnego Grona Panieńskiego.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1992.