Nazwisko i imię:
(Nuptiis).
Tytuł:
Nuptiis honoratis [...] Nicolai Ludovici cum Christian Birckmannia [...] Gregorii Menningeri in Elbingensium Gymnasio Con-Rectoris quondam fidelissimi vidua: Elbingae XIIX Maji celebrandis, honoris ergo haec sacra sunt. [Elbląg] Typ. Bodenhausinis 1643 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1643.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 3. Pisali: Johann Cramer (Gymnas. patrii conrect.) R.S.G.E.C., Georgius Gotzky, Johannes Henning Elb., Jacobus Gellentinus. Alexander Theen Ged. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1924.
Całość:
(Nuptiis).
Nuptiis honoratis [...] Nicolai Ludovici cum Christian Birckmannia [...] Gregorii Menningeri in Elbingensium Gymnasio Con-Rectoris quondam fidelissimi vidua: Elbingae XIIX Maji celebrandis, honoris ergo haec sacra sunt. [Elbląg] Typ. Bodenhausinis 1643 [rz.].
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1643.
w 4ce, k. 3.

Pisali: Johann Cramer (Gymnas. patrii conrect.) R.S.G.E.C., Georgius Gotzky, Johannes Henning Elb., Jacobus Gellentinus. Alexander Theen Ged.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1924.