Nazwisko i imię:
(Nuptiis).
Tytuł:
Nuptiis honoratis, dn. Davidis Mylii, et [...] Ursulae Ranischen [...] Johannis Grambau civis et mercatoris Elbingensis relictae viduae; Celebrandis prid. Cal. Sextiles Anno MDCXXIII. [Elbląg] Typ. Haered. Bodenhausaeorum Elbingensis (1623) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1623.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pisali: Richardus Pernham, verbi Minister in Ecclesia Societatis Anglicanae D. Mylius sponsus, Amicus Anglo-Britanus, Joh. Schilius, Joachimus Ventzki, Petrus Wentzkyus, Balth. Fellgebelius Gymn. Elb. Conrector, Andreas Cramerus, Bartholomaeus Mariaeburgerus, Christophorus Altus, Martinus Heier, Michael Windmüller, Michael Mylius Sponsi Fr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1905.
Całość:
(Nuptiis).
Nuptiis honoratis, dn. Davidis Mylii, et [...] Ursulae Ranischen [...] Johannis Grambau civis et mercatoris Elbingensis relictae viduae; Celebrandis prid. Cal. Sextiles Anno MDCXXIII. [Elbląg] Typ. Haered. Bodenhausaeorum Elbingensis (1623) [rz.].
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1623.
w 4ce, k. 8.

Pisali: Richardus Pernham, verbi Minister in Ecclesia Societatis Anglicanae D. Mylius sponsus, Amicus Anglo-Britanus, Joh. Schilius, Joachimus Ventzki, Petrus Wentzkyus, Balth. Fellgebelius Gymn. Elb. Conrector, Andreas Cramerus, Bartholomaeus Mariaeburgerus, Christophorus Altus, Martinus Heier, Michael Windmüller, Michael Mylius Sponsi Fr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1905.