Nazwisko i imię:
Nuptiae.
Tytuł:
Nuptiae praeconsulares Siefertinae secundae. [Elbląg] Typis Corellianis 1657.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1657.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: Fridericus Zamelius, Siefertini Nominis Cultor. Johannes Cramerus, Fridericus Hoffmann, Raphael Schwartz, Johannes Fabricius, Barth. Meienreis Jun. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1953.
Dodatkowe:
Por.: Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, t. 2 (22), Olms-Weidmann, 2001, s. 387.
Całość:
Nuptiae.
Nuptiae praeconsulares Siefertinae secundae. [Elbląg] Typis Corellianis 1657.
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1657.
w 4ce, k. 6.

Pisali: Fridericus Zamelius, Siefertini Nominis Cultor. Johannes Cramerus, Fridericus Hoffmann, Raphael Schwartz, Johannes Fabricius, Barth. Meienreis Jun.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1953.
Por.: Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, t. 2 (22), Olms-Weidmann, 2001, s. 387.