Nazwisko i imię:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Tytuł:
Miscella theologica. De Sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis, et superstitiosis quibusdam Festis, ut Corporis Christi, conceptionis et assumptionis Mariae, et similibus [...] Subiecta ad calcem operis Appendix philologica, de methodo latinitatis pro provectioribus [...]. Elbingae, Literis Correllianis 1653 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 48. Dedyk.: Christophoro in Lachowce Sieniutae [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.759.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Exemplar mit der Signatur: Be 2900 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:047703M [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=614066565&PHYSID=PHYS_0005
Całość:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Miscella theologica. De Sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis, et superstitiosis quibusdam Festis, ut Corporis Christi, conceptionis et assumptionis Mariae, et similibus [...] Subiecta ad calcem operis Appendix philologica, de methodo latinitatis pro provectioribus [...]. Elbingae, Literis Correllianis 1653 [rz.].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
w 4ce, s. 48.

Dedyk.: Christophoro in Lachowce Sieniutae [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.759.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Exemplar mit der Signatur: Be 2900 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:047703M
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=614066565&PHYSID=PHYS_0005