Nazwisko i imię:
Neufeldt Konrad.
Tytuł:
Causa Dei, bonitatem ac sanctitatem ejus summam infinitamq[ue] concernens adversus Novae Calixtinae sectae infelicis sectarij, D. Christiani Drejeri monstrosae theologiae et philosophiae horrendum specimen: Deus est causa malorum per accidens: privatis Academicis praelectionibus defensa et jam in gratiam veritatis publicae luci concredita, a M. Conrado Newfeldt Dantiscano, scholae Cniphofio - Cathedralis Rectore. Accessit ad finem Judicium Theologicum de hac Formula ex Bibliotheca beatissimi theologi, Dn. D. Coelestini Myslentae. [Gdańsk] Typ. viduae Georgii Rhetii 1653 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk), druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1653.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 103. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3125.
Całość:
Neufeldt Konrad.
Causa Dei, bonitatem ac sanctitatem ejus summam infinitamq[ue] concernens adversus Novae Calixtinae sectae infelicis sectarij, D. Christiani Drejeri monstrosae theologiae et philosophiae horrendum specimen: Deus est causa malorum per accidens: privatis Academicis praelectionibus defensa et jam in gratiam veritatis publicae luci concredita, a M. Conrado Newfeldt Dantiscano, scholae Cniphofio - Cathedralis Rectore. Accessit ad finem Judicium Theologicum de hac Formula ex Bibliotheca beatissimi theologi, Dn. D. Coelestini Myslentae. [Gdańsk] Typ. viduae Georgii Rhetii 1653 [rz.].
B. m. (Gdańsk), druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1653.
w 4ce, k. 4, s. 103.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3125.