Nazwisko i imię:
Neufeldt Konrad.
Tytuł:
Breves notae ad manuale logicum dn. D. Johannis Scharfii etc. in gratiam tyronum et lucern adderent definitionibus et divisionibus, praeprimis doctrinae Syllogisticae et Usui Logices Generali a M. Conrado Newfeldt Dant. Regiomonti, J. Reusner 1651.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1651.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 2, s. 212. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 7.I.41.
Całość:
Neufeldt Konrad.
Breves notae ad manuale logicum dn. D. Johannis Scharfii etc. in gratiam tyronum et lucern adderent definitionibus et divisionibus, praeprimis doctrinae Syllogisticae et Usui Logices Generali a M. Conrado Newfeldt Dant. Regiomonti, J. Reusner 1651.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1651.
w 12ce, k. 2, s. 212.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 7.I.41.