Nazwisko i imię:
Möller Johann Gottlieb, Richter Nicolaus.
Tytuł:
Ex Gratioso Summe venerandae Facultatis Theologicae Indultu, Stephanum Curcellaeum, in editione originalis Novi Testamenti textus, variantium lectionum, et parallelorum Scripturae locorum, additamentis vestita, ut Socinizantem, in dissertatione philologico-theologica, praeside [...] A [...] 1696 [rz.] d. XXII Maji [...] publicae eruditorum disquisitioni exponenda [...] Nicolaus Richter Gedanensis [...] auctor. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii 1696 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Rostock, druk. Jakob Richel, 1696.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 36. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1260.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Diss. 2559 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:165256Q_001,800,600
Całość:
Möller Johann Gottlieb, Richter Nicolaus.
Ex Gratioso Summe venerandae Facultatis Theologicae Indultu, Stephanum Curcellaeum, in editione originalis Novi Testamenti textus, variantium lectionum, et parallelorum Scripturae locorum, additamentis vestita, ut Socinizantem, in dissertatione philologico-theologica, praeside [...] A [...] 1696 [rz.] d. XXII Maji [...] publicae eruditorum disquisitioni exponenda [...] Nicolaus Richter Gedanensis [...] auctor. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii 1696 [rz.].
Rostock, druk. Jakob Richel, 1696.
w 4ce, k. 3, s. 36.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1260.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Diss. 2559 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:165256Q_001,800,600