Nazwisko i imię:
Möller Johann Gottlieb.
Tytuł:
Benedictum de Spinosa, ex ethices, ordine geometrico demonstratae [...]. [P. 1-2], Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii (1696) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
Opis/komentarz:
w 4ce, (P. 1) k. 2, (P. 2) k. 2. [P. 1:] Parte prima, quae ipsi de Deo agit, ceu Atheismi propugnatorem in disputatione philosophica, A. 1696 [rz.]. D.X. Octobr (quem vulgo Mercurii vocant) [...] praeside [...] publice ventilanda, arguet respondens Johannes Sablotzki, Hohensteinensis Borussus: opposituris: Bartholomaeo Hauck, Stargard. Borusso. Jacobo Zyzau, Mecklenburgensi, et Johanne Erduino Kathe, Pomerano. [P. 2:] Parte secunda, quae ipsi de natura et origine mentis agit ceu atheismi propugnatorem, in disputatione philosophica A. 1696 [rz.]. D. XXIV Octobr. quem vulgo Mercurii vocant praeside [...] respondens Johannes Georgius Knoht Gedan [...] opposituris Christiano Loper Stargard. Pom., Joh. Solomone Richter Gedan. et Joh. Georgio Langinger Ged. Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii (1696) [rz.]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1825.
Całość:
Möller Johann Gottlieb.
Benedictum de Spinosa, ex ethices, ordine geometrico demonstratae [...]. [P. 1-2], Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii (1696) [rz.].
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
w 4ce, (P. 1) k. 2, (P. 2) k. 2.

[P. 1:] Parte prima, quae ipsi de Deo agit, ceu Atheismi propugnatorem in disputatione philosophica, A. 1696 [rz.]. D.X. Octobr (quem vulgo Mercurii vocant) [...] praeside [...] publice ventilanda, arguet respondens Johannes Sablotzki, Hohensteinensis Borussus: opposituris: Bartholomaeo Hauck, Stargard. Borusso. Jacobo Zyzau, Mecklenburgensi, et Johanne Erduino Kathe, Pomerano.
[P. 2:] Parte secunda, quae ipsi de natura et origine mentis agit ceu atheismi propugnatorem, in disputatione philosophica A. 1696 [rz.]. D. XXIV Octobr. quem vulgo Mercurii vocant praeside [...] respondens Johannes Georgius Knoht Gedan [...] opposituris Christiano Loper Stargard. Pom., Joh. Solomone Richter Gedan. et Joh. Georgio Langinger Ged. Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii (1696) [rz.].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1825.