Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Tytuł:
D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizosynergizans, sive necessaria orthodoxarum aliquot D. Myslentae adsertionum defensio [...] Publicis dissertationibus in Academia Regiomontana mens[ibus] Februar[io] et Mart[io] a labentis Anni 1650 instituta, iam vero [...] publico data, authore. [Królewiec] (1650).
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec, 1650).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 66. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2446 adl.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizo- Synergizans […], [Królewiec?: s. n., post III 1650]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7913 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der StB Nürnberg. Signatur: 8 an Theol. 4. 472 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:644319S_001,800,600
Całość:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizosynergizans, sive necessaria orthodoxarum aliquot D. Myslentae adsertionum defensio [...] Publicis dissertationibus in Academia Regiomontana mens[ibus] Februar[io] et Mart[io] a labentis Anni 1650 instituta, iam vero [...] publico data, authore. [Królewiec] (1650).
B. m., b. r. (Królewiec, 1650).
w 4ce, s. 66.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2446 adl.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizo- Synergizans […], [Królewiec?: s. n., post III 1650]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7913 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der StB Nürnberg. Signatur: 8 an Theol. 4. 472 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:644319S_001,800,600