Nazwisko i imię:
Dambrowski Samuel.
Tytuł:
Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Niedźielnych przez cały rok. Z Pisma Swiętego i Doktorów Kośćielnych, według Starożytney Nauki i Porządku Prawdźiwego Chrześćiańskiego Kościoła. Na cześć i chwałę Wielkiego Boga i Zbawićiela Jezusa Chrystusa zebrane a z nowu w druk podane. Edycya III. W Brzegu, Nakładem i Typem Jana Ernesta Trampa. 1785.
Miejsce i rok wydania:
Brzeg, nakł. i druk. Jan Ernest Tramp, 1785.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. VI, 571, 1 nlb., tabl. 1. Przed tytułem: X. Samuela Dambrowskiego, Pasterza Kośćioła Ewanielickiego Nieodm. Augsp. Konfess. w Wilnie Dozorce Zborów Bożych w Litwie, we Zmoydźi, etc. Na tablicy portret S. Dambrowskiego: ,,J. B. Strachowsky sculpsit Vratislav.”. Na k. tyt. ramka ozdobna. Powyżej „Edycya III” linijka pojedyncza, poniżej dłuższa linijka ozdobna, poniżej tejże ozdobnik; między ozdobnikiem a słowami „W Brzegu” linijka ozdobna odmienna sięgająca do ramek. Ozdobniki nad Przedmową (s. III-VI), nad początkiem tekstu (s. 1), pod tekstem na końcu dzieła (s. 571) i nad nlb. Reiestrem. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 55108 I.
Całość:
Dambrowski Samuel.
Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Niedźielnych przez cały rok. Z Pisma Swiętego i Doktorów Kośćielnych, według Starożytney Nauki i Porządku Prawdźiwego Chrześćiańskiego Kościoła. Na cześć i chwałę Wielkiego Boga i Zbawićiela Jezusa Chrystusa zebrane a z nowu w druk podane. Edycya III. W Brzegu, Nakładem i Typem Jana Ernesta Trampa. 1785.
Brzeg, nakł. i druk. Jan Ernest Tramp, 1785.
w 4ce, s. VI, 571, 1 nlb., tabl. 1.

Przed tytułem: X. Samuela Dambrowskiego, Pasterza Kośćioła Ewanielickiego Nieodm. Augsp. Konfess. w Wilnie Dozorce Zborów Bożych w Litwie, we Zmoydźi, etc.
Na tablicy portret S. Dambrowskiego: ,,J. B. Strachowsky sculpsit Vratislav.”. Na k. tyt. ramka ozdobna. Powyżej „Edycya III” linijka pojedyncza, poniżej dłuższa linijka ozdobna, poniżej tejże ozdobnik; między ozdobnikiem a słowami „W Brzegu” linijka ozdobna odmienna sięgająca do ramek. Ozdobniki nad Przedmową (s. III-VI), nad początkiem tekstu (s. 1), pod tekstem na końcu dzieła (s. 571) i nad nlb. Reiestrem.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 55108 I.