Nazwisko i imię:
Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.).
Tytuł:
Institutiones Christianae Pietatis, seu parvus catechismus Catholicorum. Auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo. Katechizm katolicki przez W. X. Piotra Kanizyusza Societ: Jesu Kapłana i Teologa napisany. Vilnae Typis Universitatis Soc: Jesu, Anno Christi nati 1758.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 32. Tekst zaczyna się na odwrocie k. tyt.: po lewej stronie łaciński, po prawej polski. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220631 I.
Całość:
Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.).
Institutiones Christianae Pietatis, seu parvus catechismus Catholicorum. Auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo. Katechizm katolicki przez W. X. Piotra Kanizyusza Societ: Jesu Kapłana i Teologa napisany. Vilnae Typis Universitatis Soc: Jesu, Anno Christi nati 1758.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.
w 8ce, k. 32.

Tekst zaczyna się na odwrocie k. tyt.: po lewej stronie łaciński, po prawej polski.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220631 I.