Nazwisko i imię:
Crüger Peter (Krüger Peter).
Tytuł:
Prognosticon [...] auff das Jahr 1629 [rz.]. Dantzig, Andr. Hunefeldt [1628].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, (1628).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: R. 203, poz. 10.
Całość:
Crüger Peter (Krüger Peter).
Prognosticon [...] auff das Jahr 1629 [rz.]. Dantzig, Andr. Hunefeldt [1628].
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, (1628).
w 4ce, k. 14.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: R. 203, poz. 10.