Nazwisko i imię:
Brożek Mikołaj.
Tytuł:
Hamerologeion abo kalendarz świąt rocznych, na rok pański 1662. Po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory. Przez Mikołaja Brosciusa, w sławney Akad. Krak. Filozofiey Doktora y Professora, z pilnością ku dobremu y pospolitemu wydany. W Krak. u dziedzic. Sta. Lencz. Bertut[owica].
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, (1661).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Mikołaj Brożek (1635-1676) był profesorem Akademii Krakowskiej, mniej sławnym i uzdolnionym, niż krewny jego Jan Brożek. Polski Słownik Biograficzny (PAU Kraków t. III 137) podaje, że w 1666 objął katedrę „astronomiczną” i od tego roku do 1677 zaczął wydawać kalendarze astronomiczno-astrologiczne. Estreicher XIII 366 podaje opisy tych kalendarzy: wydawane od r. 1667 w 4ce – zawierają oprócz właściwego kalendarza różne informacje i porady. Kalendarze drukowane były w Krakowie u Cezarego i Krzysztofa Schedla, Wojciecha Górskiego i Siekielowicza. Kalendarzyk wydrukowany został na rok 1662; wynikałoby z tego, że Brożek wcześniej zaczął wydawać kalendarze, niż to podają Estreicher i PSB. Znaleziony egzemplarz wygląda następująco: 2 karty niezłożone, na każdej karcie z obu stron wydrukowano po 4 stroniczki tekstu. Karty złożone 2 razy powinny dać książeczkę o 8 stronach w 16ce. Tekst zawiera dni miesiąca od stycznia do maja oraz krótkie informacje astrologiczne na każdy miesiąc. Brak następnych miesięcy od czerwca do grudnia. 1/4 część niezłożonej karty zajmuje tytuł. Takich egzemplarzy, zawierających po 2 karty, opisanych powyżej jest 3, czyli razem 6 kart. Wszystkie te karty, pomazane klejem, były zlepione i obecnie wyjęte zostały ze zniszczonej okładki kalendarza XVIII w.; jako makulatura służyły kiedyś do usztywnienia okładki. Według informacji na karcie tytuł. kalendarzyk był wydrukowany w druk. dziedzic. Lenczewskiego Bertutowicza. Były to ostatnie lata tej firmy, gdyż w r. 1665 przejął warsztat Siekielowicz (Bandtkie, Hist. druk. krak.). Drukarnia Lenczewskiego wydawała już takie małe kalendarzyki różnych autorów, np. Jana Neapolitana 1649, Seweryna Parnasiusa 1646, Adama Rózgi 1651, łac. Kazimierza Tretera 1651-1657, Jana Gostumiowskiego 1664. Czy kalendarzyk Brożka z 1662 r. został po wydrukowaniu od razu usunięty do makulatury i dlaczego? Kalendarzyk nie zawierał błędów w treści, dni powszednie i święta podane zostały prawidłowo, nie wypuszczono go jednak z drukarni z innych powodów. Dokładniejsze przejrzenie się wykazuje, że rozkład stron nie został wydrukowany prawidłowo tak, aby po zwykłym dwukrotnym złożeniu arkusza strony tekstu następowały po kolei. W tym wypadku, po złożeniu arkusza w taki sposób, aby można było zeszyć kartki, tekst nie układa się w należytej kolejności. Nic dziwnego, że nakład został zatrzymany w drukarni. Nie wiadomo, czy został wydrukowany drugi poprawny nakład, czy też Brożek zniechęcił się do nieudanej roboty i wolał przenieść się do innej drukarni: w ten sposób ukazał się drukowany u Cezarego obszerniejszy kalendarz Brożka na rok 1667, jak podaje Estreicher. Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Lokalizacja:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII,1863.
Dodatkowe:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm Por.: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, t. 40, Wrocław 1995, s. 46.
Całość:
Brożek Mikołaj.
Hamerologeion abo kalendarz świąt rocznych, na rok pański 1662. Po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory. Przez Mikołaja Brosciusa, w sławney Akad. Krak. Filozofiey Doktora y Professora, z pilnością ku dobremu y pospolitemu wydany. W Krak. u dziedzic. Sta. Lencz. Bertut[owica].
Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, (1661).
w 4ce, k. 2.

Mikołaj Brożek (1635-1676) był profesorem Akademii Krakowskiej, mniej sławnym i uzdolnionym, niż krewny jego Jan Brożek. Polski Słownik Biograficzny (PAU Kraków t. III 137) podaje, że w 1666 objął katedrę „astronomiczną” i od tego roku do 1677 zaczął wydawać kalendarze astronomiczno-astrologiczne.
Estreicher XIII 366 podaje opisy tych kalendarzy: wydawane od r. 1667 w 4ce – zawierają oprócz właściwego kalendarza różne informacje i porady. Kalendarze drukowane były w Krakowie u Cezarego i Krzysztofa Schedla, Wojciecha Górskiego i Siekielowicza. Kalendarzyk wydrukowany został na rok 1662; wynikałoby z tego, że Brożek wcześniej zaczął wydawać kalendarze, niż to podają Estreicher i PSB.
Znaleziony egzemplarz wygląda następująco: 2 karty niezłożone, na każdej karcie z obu stron wydrukowano po 4 stroniczki tekstu. Karty złożone 2 razy powinny dać książeczkę o 8 stronach w 16ce. Tekst zawiera dni miesiąca od stycznia do maja oraz krótkie informacje astrologiczne na każdy miesiąc. Brak następnych miesięcy od czerwca do grudnia. 1/4 część niezłożonej karty zajmuje tytuł. Takich egzemplarzy, zawierających po 2 karty, opisanych powyżej jest 3, czyli razem 6 kart. Wszystkie te karty, pomazane klejem, były zlepione i obecnie wyjęte zostały ze zniszczonej okładki kalendarza XVIII w.; jako makulatura służyły kiedyś do usztywnienia okładki.
Według informacji na karcie tytuł. kalendarzyk był wydrukowany w druk. dziedzic. Lenczewskiego Bertutowicza. Były to ostatnie lata tej firmy, gdyż w r. 1665 przejął warsztat Siekielowicz (Bandtkie, Hist. druk. krak.). Drukarnia Lenczewskiego wydawała już takie małe kalendarzyki różnych autorów, np. Jana Neapolitana 1649, Seweryna Parnasiusa 1646, Adama Rózgi 1651, łac. Kazimierza Tretera 1651-1657, Jana Gostumiowskiego 1664. Czy kalendarzyk Brożka z 1662 r. został po wydrukowaniu od razu usunięty do makulatury i dlaczego? Kalendarzyk nie zawierał błędów w treści, dni powszednie i święta podane zostały prawidłowo, nie wypuszczono go jednak z drukarni z innych powodów.
Dokładniejsze przejrzenie się wykazuje, że rozkład stron nie został wydrukowany prawidłowo tak, aby po zwykłym dwukrotnym złożeniu arkusza strony tekstu następowały po kolei. W tym wypadku, po złożeniu arkusza w taki sposób, aby można było zeszyć kartki, tekst nie układa się w należytej kolejności. Nic dziwnego, że nakład został zatrzymany w drukarni. Nie wiadomo, czy został wydrukowany drugi poprawny nakład, czy też Brożek zniechęcił się do nieudanej roboty i wolał przenieść się do innej drukarni: w ten sposób ukazał się drukowany u Cezarego obszerniejszy kalendarz Brożka na rok 1667, jak podaje Estreicher.

Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII,1863.
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm
Por.: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, t. 40, Wrocław 1995, s. 46.