Nazwisko i imię:
Culsius Augustinus.
Tytuł:
Vita, gesta, et miracula B. Esaiae Poloni, S. Theologiae doctoris, ordinis F.F. Eremitarum Sancti Augustini, Casimiriae ad Cracouiam in templo S. Catharinae Anno Do: 1471. die II. Februarij sepulti. Authoritate Illustrissimi Dom: Dom: Bernardi Macieiowski Sanctae Romanae Eccl. Cardinalis, Archiepisc. Gnesnen: ante edita, nunc vero Ex diuersis Authoribus fide dignis, itemgue ex Catalogo Sanctorum et Beatorum Regni Poloniae accuratius desumpta, et recussa: per R.P.F. Augustinum Culsium S. Theol: Lectorem: Monasterij Jlcusiens. Priorem, Ord. Eremit. S. August. Superiorum Permissu. Cracoviae In Officina Nicolai Lobii. Anno 1610 [rz.], [ed. A].
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1610.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 32. [Ed. A:] k. tyt. w ramce z podwójnej linii. Na odwr. k. tyt. herb Lanckorońskich, nadpis: In arma vetustissimae gentis [...], pod herbem ośmiowiersz łac. (s. 3-7). Przedmowa dedykowana: Ioanni de Brzezie et in Iagielnica Lanskorunski, Vita et miracula od s. 9. Estr. wzm. og. pod Boner (XIII 261), nazwisko autora Kulsius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.331.
Całość:
Culsius Augustinus.
Vita, gesta, et miracula B. Esaiae Poloni, S. Theologiae doctoris, ordinis F.F. Eremitarum Sancti Augustini, Casimiriae ad Cracouiam in templo S. Catharinae Anno Do: 1471. die II. Februarij sepulti. Authoritate Illustrissimi Dom: Dom: Bernardi Macieiowski Sanctae Romanae Eccl. Cardinalis, Archiepisc. Gnesnen: ante edita, nunc vero Ex diuersis Authoribus fide dignis, itemgue ex Catalogo Sanctorum et Beatorum Regni Poloniae accuratius desumpta, et recussa: per R.P.F. Augustinum Culsium S. Theol: Lectorem: Monasterij Jlcusiens. Priorem, Ord. Eremit. S. August. Superiorum Permissu. Cracoviae In Officina Nicolai Lobii. Anno 1610 [rz.], [ed. A].
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1610.
w 4ce, s. 32.

[Ed. A:] k. tyt. w ramce z podwójnej linii. Na odwr. k. tyt. herb Lanckorońskich, nadpis: In arma vetustissimae gentis [...], pod herbem ośmiowiersz łac. (s. 3-7). Przedmowa dedykowana: Ioanni de Brzezie et in Iagielnica Lanskorunski, Vita et miracula od s. 9.
Estr. wzm. og. pod Boner (XIII 261), nazwisko autora Kulsius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.331.