Nazwisko i imię:
Crusius Fridericus.
Tytuł:
Melos Alcaicum, honoribus viri [...] Aegidii Strauchii, SS. Theol. Doct. Rectorisque Gymnasii Dantiscani longe dignissimi, Dn. Praeceptoris omni honoris cultu aetatem prosequendi, ea, qua par est, observantia dicatum a Friderico Crusio, Jaura-Silesio. Gedani, Typis Simonis Reinigeri [1670].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (ok. 1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.698.
Całość:
Crusius Fridericus.
Melos Alcaicum, honoribus viri [...] Aegidii Strauchii, SS. Theol. Doct. Rectorisque Gymnasii Dantiscani longe dignissimi, Dn. Praeceptoris omni honoris cultu aetatem prosequendi, ea, qua par est, observantia dicatum a Friderico Crusio, Jaura-Silesio. Gedani, Typis Simonis Reinigeri [1670].
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (ok. 1670).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.698.