Nazwisko i imię:
Creytz Fridericus Boguslaus.
Tytuł:
Traurende Meyenblumen womit das Hoch-Fürstliche Ruh-Bette des [...] Boguslav Radziwillen Herzogen zu Byrse, Dubincky [...] nachdem Ihre Durchl. den 31. Christmonats Tag des abgewischenen 1669 Jahres [...] die Zeitlichkeit verlassen und [...] den 6. Maji 1670. beygesetzt ward, wehmütigst und seufzend umbpflantzet Dero auch im Tode beständiger Diener [...]. Königsberg, Gedr. durch Friderich Reusnern, 1670.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.675.
Całość:
Creytz Fridericus Boguslaus.
Traurende Meyenblumen womit das Hoch-Fürstliche Ruh-Bette des [...] Boguslav Radziwillen Herzogen zu Byrse, Dubincky [...] nachdem Ihre Durchl. den 31. Christmonats Tag des abgewischenen 1669 Jahres [...] die Zeitlichkeit verlassen und [...] den 6. Maji 1670. beygesetzt ward, wehmütigst und seufzend umbpflantzet Dero auch im Tode beständiger Diener [...]. Königsberg, Gedr. durch Friderich Reusnern, 1670.
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
folio, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.675.